Krisda City Golf HillsAbout UsGolf CouresFeeClub HouseLocationContact UsContact Us
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
 
โปรโมชั่น
*** กุมภาพันธ์ 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
เฉพาะ วันพุธ - พฤหัสบดี

**แพ็คคู่**
มาสองท่านจ่าย 2,400.-
(กรีนฟี 1,000.- + แคดดี้ 700.- + รถ 700.-)

หมายเหตุ
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
โปรโมชั่น
*** วันธรรมดา กุมภาพันธ์ 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ 500.-
วันอังคาร - ศุกร์ 600.-
วันอังคาร - ศุกร์ 500.- (หลังเวลา 14.00 น.)
วันจันทร์ - ศุกร์ 800.- (เล่นทั้งวัน)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 
โปรโมชั่น
*** กุมภาพันธ์ 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
พิเศษสุดๆ เฉพาะวันจันทร์

500.-

หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 
โปรโมชั่น
*** วันหยุดราชการ กุมภาพันธ์ 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดราชการ 1,600.- (ก่อนเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดราชการ 800.- (หลังเวลา 11.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
 
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
มือถือ : 085-4874692, 085-4874693
อีเมล์ : Krisdagolf26@gmail.com
 
ฝ่ายรับจองเวลา
1. ดวงเนตร มาแขก (กุ้ง)
2. พรรณราย ศิริพิน (มอส)
3. กมลรัตน์ อินค้า (ฟาง)
4. กันยารัตน์ ติ่งดา (หมิว)
 
     
ห้องอาหาร บี.บี บิสโทร
มือถือ : 097-2698965