Krisda City Golf HillsAbout UsGolf CouresFeeClub HouseLocationContact UsContact Us
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
 
โปรโมชั่น
*** พฤษภาคม 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันแรงงานแห่งชาติ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

700.- (เล่น 18 หลุม)
1,200.- (เล่นทั้งวัน)

วันพืชมงคล วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

600.- (เล่น 18 หลุม)
800.- (เล่นทั้งวัน)

วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

1,000.- (ก่อนเวลา 11.00 น)
700.- (หลังเวลา 11.00 น.)
1,200.- (เล่นทั้งวัน)

หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693
 
โปรโมชั่น
*** วันธรรมดา พฤษภาคม 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ 500.-
วันอังคาร - ศุกร์ 600.-
วันอังคาร - ศุกร์ 500.- (หลังเวลา 14.00 น.)
วันจันทร์ - ศุกร์ 800.- (เล่นทั้งวัน)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
โปรโมชั่น
*** เฉพาะวันพุธ และ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
พิเศษสุดๆ เฉพาะวันพุธ และ พฤหัสบดี

**แพ็คเกจคู่**
มา 2 ท่านจ่าย 2,400.-
(กรีนฟี 1,000.- + แคดดี้ 700.- + รถ 700.-)

หมายเหตุ
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
โปรโมชั่น
*** เฉพาะวันจันทร์ พฤษภาคม 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
พิเศษสุดๆ เฉพาะวันจันทร์

500.-

หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
 
โปรโมชั่น
*** วันหยุดราชการ พฤษภาคม 2561 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดราชการ 1,600.- (ก่อนเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดราชการ 800.- (หลังเวลา 11.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693
 
 
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
มือถือ : 085-4874692, 085-4874693
อีเมล์ : Krisdagolf26@gmail.com
 
ฝ่ายรับจองเวลา
1. ดวงเนตร มาแขก (กุ้ง)
2. พรรณราย ศิริพิน (มอส)
3. กันยารัตน์ ติ่งดา (หมิว)
 
     
ห้องอาหาร บี.บี บิสโทร
มือถือ : 097-2698965