Krisda City Golf HillsAbout UsGolf CouresFeeClub HouseLocationContact UsContact Us
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
 
โปรโมชั่น
*** วันธรรมดา แพ็คเกจคู่ มีนาคม 2562 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันอังคาร - วันศุกร์ (T-OFF ก่อนเวลา 9.00 น.)

มา 2 ท่าน จ่ายเพียง 2,400.-
กรีนฟี 500.- + แคดดี้ 350.-/ท่าน
+ รถกอล์ฟ 700.- (นั่งคู่)

หมายเหตุ
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
โปรโมชั่น
*** วันธรรมดา มีนาคม 2562 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ 500.-
วันอังคาร - ศุกร์ 600.-
วันอังคาร - ศุกร์ 500.- (หลังเวลา 14.00 น.)
วันจันทร์ - ศุกร์ 800.- (เล่นทั้งวัน)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
โปรโมชั่น
*** พิเศษสุดๆเฉพาะวันจันทร์ มีนาคม 2562 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ 500.-
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693
 
โปรโมชั่น
*** วันหยุดราชการ มีนาคม 2562 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 1,600.- (ก่อนเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 800.- (หลังเวลา 11.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693
 
 
 
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
มือถือ : 085-4874692, 085-4874693
อีเมล์ : Krisdagolf26@gmail.com
 
ฝ่ายรับจองเวลา
1. ดวงเนตร มาแขก (กุ้ง)
2. พรรณราย ศิริพิน (มอส)
3. กันยารัตน์ ติ่งดา (หมิว)
4. ขวัญชีวิต หัสชู (แนน)
 
     
ห้องอาหาร บี.บี บิสโทร
มือถือ : 097-2698965