Krisda City Golf HillsAbout UsGolf CouresFeeClub HouseLocationContact UsContact Us
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
 
โปรโมชั่น
*** แพ็คเกจคู่ ตุลาคม 2562 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์

มา 2 ท่าน จ่ายเพียง 2,200.-
กรีนฟี 800.- + แคดดี้ 700.-
+ รถกอล์ฟ 700.-

หมายเหตุ
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
โปรโมชั่น
*** วันธรรมดา ตุลาคม 2562 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - ศุกร์ 500.- (18 หลุม)
วันจันทร์ - ศุกร์ 800.- (เล่นทั้งวัน)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
โปรโมชั่น
*** วันหยุดราชการ ตุลาคม 2562 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 1,200.- (ก่อนเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 700.- (หลังเวลา 11.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693
 
 
โปรโมชั่น
*** วันชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 700.- (18 หลุม)
900.- (เล่นทั้งวัน)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
โปรโมชั่น
*** วันปิยมหาราช ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 700.- (18 หลุม)
900.- (เล่นทั้งวัน)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692, (085) 4874693

 
 
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
มือถือ : 085-4874692, 085-4874693
อีเมล์ : Krisdagolf26@gmail.com
 
ฝ่ายรับจองเวลา
1. ดวงเนตร มาแขก (กุ้ง)
2. พรรณราย ศิริพิน (มอส)
3. กันยารัตน์ ติ่งดา (หมิว)
4. ขวัญชีวิต หัสชู (แนน)
 
     
ห้องอาหาร บี.บี บิสโทร
มือถือ : 097-2698965