Krisda City Golf HillsAbout UsGolf CouresFeeClub HouseLocationContact UsContact Us
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
 
โปรโมชั่น
*** แพ็คเกจคู่ กรกฎาคม 2563 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์

มา 2 ท่าน จ่ายเพียง 2,400.-
กรีนฟี 1,000.- + แคดดี้ 700.-
+ รถกอล์ฟ 700.-

หมายเหตุ
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
- นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ

 
โปรโมชั่น
*** วันธรรมดา กรกฎาคม 2563 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - ศุกร์ 500.- (18 หลุม)
วันจันทร์ - ศุกร์ 800.- (เล่นทั้งวัน)
วันจันทร์ - ศุกร์ 250.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
- นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ

 
โปรโมชั่น
*** วันหยุดราชการ กรกฎาคม 2563 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 1,200.- (ก่อนเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 700.- (หลังเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 400.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
- นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ
 
 
โปรโมชั่น
*** วันเข้าพรรษา , ชดเชยวันอาสาฬหบูชา ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันที่ 6 , 7 กรกฎาคม 2563 700.- ( 18 หลุม)
วันที่ 6 , 7 กรกฎาคม 2563 400.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
- นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ

 
โปรโมชั่น
*** ชดเชยวันสงการานต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ ที่ 27 - วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 700.- (18 หลุม)
วันจันทร์ ที่ 27 - วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 400.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
- นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ

 
 
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
มือถือ : 085-4874692-3
อีเมล์ : Krisdagolf26@gmail.com
นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ
 
ฝ่ายรับจองเวลา
1. ดวงเนตร มาแขก (กุ้ง)
2. พรรณราย ศิริพิน (มอส)
3. กันยารัตน์ ติ่งดา (หมิว)
4. ขวัญชีวิต หัสชู (แนน)