Krisda City Golf HillsAbout UsGolf CouresFeeClub HouseLocationContact UsContact Us
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
 
อัตราค่าบริการ
 
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันทำงาน 1,000.-
วันหยุดราชการ 1,600.-
วันจันทร์, วันพุธ (สปอร์ตเดย์) 600.-
วันอังคาร (วันผู้สูงอายุ 55 ปี ขึ้นไป - เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี - สตรี) 600.-
 

- ค่า Caddy 18 หลุม 300 บาท, 9 หลุม 160 บาท
- ค่า รถกอล์ฟ 18 หลุม 700 บาท 9 หลุม 400 บาท

 
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
มือถือ : 085-4874692, 085-4874693
โทรสาร : (034) 231107
อีเมล์ : Krisdagolf26@gmail.com
 
ฝ่ายรับจองเวลา
1. ดวงเนตร มาแขก (กุ้ง)
2. พรรณราย ศิริพิน (มอส)
3. ปัทจัย ภูมินัส (ทราย)
4. กรกนก ขับสัมฤทธิ์ (บาว)
 
     
ห้องอาหาร บี.บี บิสโทร
โทรศัพท์ : 085-487-4692, 085-487-4693
มือถือ : 080-1121283
โทรสาร : (034) 231108
 
ฝ่ายรับจองอาหาร
คุณทวีสิน