Krisda City Golf HillsAbout UsGolf CouresFeeClub HouseLocationContact UsContact Us
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
 
โปรโมชั่น
*** วันธรรมดา ตุลาคม 2563 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันอังคาร - ศุกร์ 500.- (18 หลุม)
วันอังคาร - ศุกร์ 700.- (เล่นทั้งวัน)
วันอังคาร - ศุกร์ 250.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคานี้สามารถเล่นได้ 18 หลุม
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
- นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ

 
โปรโมชั่น
*** แพ็คเกจคู่ ตุลาคม 2563 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันอังคาร - ศุกร์ 2,100.- (18 หลุม)
(กรีนฟี 800-. + แคดดี้ 700-.
+ รถกอล์ฟ 1 คัน 600-.)
หมายเหตุ
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไต้องแจ้งให้ท่านทราบล่างหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3

 
 
โปรโมชั่น
*** วันที่ระลีกวันสวรรคต รัชกาลที ๙ ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 700.- ( 18 หลุม)
400.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
 
โปรโมชั่น
*** วันปียมหาราช ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 700.- ( 18 หลุม)
400.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
โปรโมชั่น
*** เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ ตุลาคม 2563 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 1,200.- (ก่อนเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 700.- (หลังเวลา 11.00 น.)
วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ 400.- (หลังเวลา 16.00 น.)
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าแคดดี้ 350.-
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
 
 
โปรโมชั่น
*** เฉพาะวันจันทร์ ตุลาคม 2563 ***
วัน ราคากรีนฟี (บาท)
เฉพาะวันจันทร์ 400.- (18 หลุม) (ไม่รวมค่าแคดดี้ 350)
1,300.- (18 หลุม) (กรีนฟีแคดดี้+รถนั่งดี่ยว)
หมายเหตุ
- ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- ติดต่อจองเวลาออกรอบได้ที่ (085) 4874692 - 3
 
 
สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์
มือถือ : 085-4874692-3
อีเมล์ : Krisdagolf26@gmail.com
นักกอล์ฟที่จะออกรอบรบกวนจองเวลาออกรอบก่อนมาใช้บริการ
 
ฝ่ายรับจองเวลา
1. ดวงเนตร มาแขก (กุ้ง)
2. กันยารัตน์ ติ่งดา (หมิว)
3. ขวัญชีวิต หัสชู (แนน)